Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2017

magdaa
5240 bf4c 420
Reposted fromMaryiczary Maryiczary vialexxie lexxie

November 16 2017

magdaa
- Nie możesz mnie tak rozpieszczać. Szybko się przyzwyczajam. - A kto każe Ci się odzwyczajać?
— powroty do domu
Reposted fromsouxie souxie viapannaniczyja pannaniczyja
magdaa
4037 bd30 420
Reposted fromsoSad soSad viabangbangimdead bangbangimdead

November 12 2017

magdaa
magdaa
magdaa
2245 d643 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viagdziejestola gdziejestola
magdaa

October 29 2017

magdaa
Twoje życie to nie tylko praca, kot, tanie porno i seriale ściągane z internetu. Kiedy ostatnio wybrałaś się na koncert? Kiedy wyszedłeś na miasto nie po to aby się upić, ale po to aby pójść do muzeum czy przejść po parku?
— Piotr C. pokoleneikea.com
magdaa
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić...
i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da i on właśnie to robi
— Albert Einstein
Reposted fromemerald emerald viaselsey selsey

October 24 2017

magdaa
Znam ludzi, którym w sercach zgasło, lecz mówią: ciepło nam i jasno,  i bardzo kłamią, gdy się śmieją
Wiem jak ułożyć rysy twarzy by smutku nikt nie zauważył.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzaqwe zaqwe via48hrs 48hrs
magdaa
magdaa
2651 83de 420
Reposted fromrol rol viamaybeimcrazy maybeimcrazy
magdaa
2943 3ce8 420
Reposted fromstormymind stormymind
magdaa
magdaa

October 08 2017

magdaa
2573 0144 420
Reposted fromenn0 enn0 viapsyentist psyentist

October 07 2017

4343 1e52 420
Reposted frombrumous brumous viasatyra satyra

September 30 2017

magdaa
4844 6adb 420
4360 3e5b 420
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl