Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 21 2018

magdaa
9356 5597 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamentispenetralia mentispenetralia

January 20 2018

magdaa

January 19 2018

magdaa
7000 bf5b 420
Reposted frompunisher punisher viazombiekrasko zombiekrasko

January 17 2018

magdaa

January 16 2018

magdaa
3319 2cd5 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaIriss Iriss
magdaa
0071 5489 420
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaIriss Iriss
magdaa
8596 fe8c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viawiksz wiksz
magdaa
Reposted fromgruetze gruetze viaGretel Gretel
magdaa
9928 91ee 420
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viawiksz wiksz
magdaa
1276 ffeb 420
tea :)
Reposted fromIriss Iriss viafou fou

January 10 2018

0490 ed30 420
Reposted fromwestwood westwood viaarrives arrives

January 09 2018

magdaa
Wszystkim wydaje się, że długie związki rozpadają się spektakularnie. Musi wydarzyć się coś złego. Zdrada, kłamstwo, coś nieoczekiwanego. Tymczasem ludzie rozstają się zwyczajnie. Najpierw przestają trzymać się za ręce. Później giną spontaniczne pocałunki. Na końcu przestają ze sobą rozmawiać. I wtedy jest koniec, nie ma już czego zbierać. Tak zwyczajnie, po prostu.
— doubleespresso
magdaa
1364 06ae 420
Reposted frompanikea panikea viapozakontrola pozakontrola
magdaa
3600 0472 420
Reposted from0 0 viacocaineblues cocaineblues

January 07 2018

magdaa
8821 4585 420
Reposted bygabryniafou
magdaa
6012 0969 420
Reposted fromtfu tfu viamessinhead messinhead

January 06 2018

magdaa
magdaa
4487 0191 420
"Ości" 1
magdaa
5303 621b 420
Reposted frompotatolovero potatolovero viapirania pirania

January 05 2018

magdaa
"Nie bój się ludzi, którzy nie mają serca. Bo to znaczy, że pewnie ktoś im je odebrał, rozszarpał na kawałki. Trzeba im po prostu pomóc je poskładać do kupy."
— - Mikołaj Bajorek
Reposted fromesterka esterka viaazazel azazel
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl