Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 04 2017

magdaa

Poznan, Poland
2013
Erik Witsoe

Reposted fromweightless weightless viamakros makros

August 02 2017

magdaa
4843 caa0 420
Reposted fromfitvet fitvet viamyego myego

July 31 2017

magdaa
7840 fe5d 420
Kiedy masz depresję, ale i tak próbujesz się dobrze bawić.
Reposted fromGIFer GIFer viagosiuuaam16 gosiuuaam16
magdaa
Przerażająca sprawa w byciu z kimś to to, że albo weźmiecie ślub, albo się rozstaniecie.
— o Boże
magdaa

July 19 2017

magdaa
Tattoo by Zoe Clark
Reposted frommoomins moomins viazurawianiaczka zurawianiaczka

July 06 2017

magdaa
6526 26c8 420
Reposted frompiehus piehus vialadia ladia
magdaa
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie viakundel kundel
magdaa
6457 2722 420
all your problems
Reposted fromstonerr stonerr viakundel kundel

June 29 2017

magdaa
7476 40ba 420

June 24 2017

magdaa
0785 a67c 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaucieknijmi ucieknijmi
magdaa
4004 fbc4 420
Reposted fromteijakool teijakool viaangusiasty angusiasty
magdaa
1316 39ba 420
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaMrrruk Mrrruk
magdaa
0507 b018 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaredsunrise redsunrise
magdaa
5822 6325 420
Reposted fromoutoflove outoflove vialexxie lexxie

June 10 2017

magdaa
7823 dd2b 420
Reposted fromspring-flow spring-flow viaheparyna heparyna
magdaa
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viamole-w-filizance mole-w-filizance
magdaa
Czasami trzeba długich lat, żeby znaleźć odpowiednie słowa, prawda?
— Tess Gerritsen
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viainvissiblee invissiblee
0055 481e 420
Reposted fromfukuku3 fukuku3 viaWredotka Wredotka

May 18 2017

magdaa
6376 2d26 420
Reposted fromretro-girl retro-girl viaamelinowa amelinowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl