Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2019

magdaa
6062 389e 420
Reposted fromGrzesW GrzesW

November 11 2019

magdaa
8793 69c0 420
Reposted frompiehus piehus viatfu tfu
magdaa
7443 0d30 420
Reposted fromGrzesW GrzesW

November 03 2019

magdaa
5377 55a1 420
Reposted fromxanth xanth viasarkastyczna sarkastyczna
magdaa
magdaa
8177 15f3 420
Reposted frombearded bearded

October 27 2019

magdaa
Dikdik / Chester Zoo
Reposted bySakerospiehusAvadacadavramonikasamodobroedhellinzynierkarrolkasatyrlanemylittleuniverselifelesspsyjaroTabslagrarzynkaSoulPLkotficaLuukkakaffeesuppetekwojPsaikobodyinthegardenamiljapmgsofiasblotindpressanybetonanderer-tobip856kudlatybladziksofakantePsaikoselen34japhyilovegreen

October 20 2019

magdaa
5368 eb04 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viarhubarbrr rhubarbrr
magdaa

October 15 2019

magdaa
2100 23be 420
Reposted fromsavatage savatage viajudysza judysza
magdaa
0880 ab96
Reposted frommistic mistic viaCattleya Cattleya

October 14 2019

magdaa
O niektórych sprawach nawet sobie nie mówię. 
— Ochocki, Vithren
Reposted fromlovvie lovvie viasarkastyczna sarkastyczna
magdaa
8238 43f0 420
Reposted fromLane Lane viaapatia apatia

October 10 2019

magdaa
5349 d902 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viagdziejestola gdziejestola

October 09 2019

magdaa
Reposted fromshakeme shakeme viakotfica kotfica
magdaa
4374 f432
Reposted fromteijakool teijakool viabvd bvd

October 08 2019

magdaa
7908 2bf3 420
Reposted fromtichga tichga viahaber haber
magdaa
8555 bdae 420
via Rysuję bo nie umiem.
Reposted fromnutt nutt viadotmariusz dotmariusz
magdaa
Inteligentny wszystko zauważa. Głupi wszystko komentuje.
— Heinrich Heine
Reposted fromobliviate obliviate viakrewzwodka krewzwodka
magdaa
Brak mi chyba kogoś, kto zaspany wyjdzie z łóżka poszukać mnie, znajdzie tu, na werandzie i powie zgorszony: "Gdzie łazisz? W całym łóżku Cię nie ma! Nie mogę bez Ciebie spać!"
— Małgorzata Kalicińska
Reposted fromswojszlak swojszlak viapchamtensyf pchamtensyf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl